Les Administracions Públiques catalanes ja poden rebre les factures enviades a FACe a través d’e.FACT

pantallesDes del passat 19 de març, e.FACT i FACe ja estan interconnectats i les factures lliurades a través de FACe per part dels proveïdors, ja poden rebre’s i gestionar-se a través d’e.FACT.

D’aquesta manera, aquells ens que han autoritzat al Consorci AOC per a que li gestioni les factures que entren per FACe, ja estan rebent totes les factures a través d’e.FACT, tant si li han entrat directament per e.FACT o bé si han entrat per FACe. Els ens reben les factures enviades a FACe a través d’e.FACT, ja sigui el portal del receptor o als seus programaris de gestió comptable i quan gestionen les factures, els estats d’aquestes poden ser consultats a través de FACe per part del seus proveïdors.

Això és així, per què e.FACT està dissenyat per simplificar les relacions entre administració i proveïdor en els processos de facturació, adaptant-se a les diferents plataformes existents en el mercat, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives i garantint el principi de neutralitat tecnològica. Es tracta d’un model que aporta independència entre les diferents fases de facturació (emissió, distribució i facturació) on cada fase es pot gestionar per separat, sense que el mecanisme de recepció seleccionat condicioni el mecanisme d’emissió, ni a la inversa, garantint a més la seva interoperabilitat.

Actualment s’està treballant per tal que els proveïdors integrats amb e.FACT puguin lliurar factures a ens que treballin amb FACe com a Punt General d’Entrada, garantint d’aquesta manera, la bidireccionalitat de les plataformes. Properament us informarem de les dates.

Què ha de fer un ens per tal d’habilitar la recepció de factures que li arriben a FACe a través d’e.FACT?

Aquells ens que ja estiguin donats d’alta a e.FACT, han de 4 simples passos:

  • Realitzar l’alta tècnica a FACe
  • Realitzar la gestió d’unitats a FACe
  • Autoritzar al Consorci AOC com a administrador
  • Comunicar al Consorci AOC aquesta autorització

Posteriorment, el Consorci AOC us habilitarà la recepció i podreu rebre factures còmodament a través d’e.FACT.

Podeu trobar més informació en el següent enllaç:  Delegació FACe-e.FACT

Els nous ens que es donin d’alta a e.FACT, poden indicar-ho al formulari d’alta al servei.

X