L’administració burla la Llei de la Transparència

Newspaper-256Amb aquest títol tan provocador, El País publicava fa uns dies un article sobre el dret d’accés a la informació pública, fruit d’un treball de recerca realitzat durant aquests mesos, demanant informació a diferents ens.

Aquest dret, que es deriva i es regula en la Llei de Transparència, aprovada a finals del 2014, és actiu des del passat 1 de juliol de 2015, com a concepte de publicitat passiva, per a tots aquells ens subjectes a aquesta.

L’article se centra en comentar només les peticions d’accés que han estat denegades i el motiu d’aquesta denegació, però no ens explica, si en aquest treball de camp es va facilitar informació que pugui ser un bon exemple de bones pràctiques en transparència. Potser ho deixa per un altre article?

En tot cas, de moment, si voleu fer un cop d’ull als resultats de l’esmentada recerca, podeu consultar l’article aquí: L’administració burla la Llei de la Transparència 

Us recordem que el Consorci AOC, ofereix als ens locals, recursos per poder complir amb aquest dret de la ciutadania:

X