La revolució de les dades: motor per al desenvolupament sostenible

nacions_unidesA l’agost 2014 el secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, va demanar a un grup consultiu d’experts independents que fessin recomanacions concretes per a portar a terme una revolució de dades en un marc de desenvolupament sostenible. Aquestes recomanacions serien un element clau per a l’assoliment dels Objectius del Mil·leni.

Això és així per què es parteix de la premissa que les dades són l’ànima de la presa de decisions i la matèria primera de la responsabilitat. Sense dades d’alta qualitat que proveeixin la informació apropiada, sobre el tema adequat i en el moment oportú; el disseny, seguiment i l’avaluació de polítiques de desenvolupament efectives és gairebé impossible.

Finalment, el passat mes de novembre, el grup va publicar l’informe, elaborat amb les seves aportacions, titulat “Un món que compta: La revolució de les dades per aconseguir un desenvolupament sostenible” .

A través de l’informe, les Nacions Unides pretenen donar llum a les oportunitats existents en l’àmbit de les dades a la vegada que es mitiguen els obstacles actuals, evitant que augmenti la distància entre els països desenvolupats i en vies de desenvolupament i es redueixi el risc de dany i abús dels drets humans.

L’informe brinda tot un seguit de recomanacions i accions a realitzar en el futur proper mitjançant les quals sortejar els possibles obstacles i optimitzar l’impacte positiu de la reutilització de les dades en el món:

 • Lideratge per a la coordinació i mobilització. Les Nacions Unides han proposat un “Acord Global sobre les Dades per al Desenvolupament Sostenible” amb la finalitat de coordinar el pla d’accions i designar les institucions necessàries per dur a terme les següents iniciatives:
 • Nous recursos per al desenvolupament de les capacitats. La millora de les dades suposarà noves oportunitats de negoci, però per tal de superar els reptes actuals cal una inversió econòmica.
 • Compartir tecnologia i innovació pel bé comú. A través d’una “Xarxa d’Innovació de Dades” es pretén crear mecanismes que agilitin l’intercanvi de coneixements tecnològics i bones pràctiques entre les diferents organitzacions i experts en el sector.
 • Desenvolupament de principis i estàndards globals. Cal apropar i unir les dades procedents de les diferents esferes -pública, privada i societat civil- a través de l’adopció d’uns principis comuns en matèria legal, tècnica, geo-espacial i estadística.
  • Organització del “Fòrum Mundial de Dades de Desenvolupament Sostenible” que reuneixi a la comunitat internacional per a l’intercanvi d’idees i experiències en matèria de dades, innovació i tecnologia.
  • Organització del “Fòrum Internacional d’Usuaris de Dades per als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)” assegurant l’intercanvi d’informació entre els productors de la informació i els usuaris.
  • Establiment d’acords de col·laboració per a l’intercanvi de dades entre el sector privat i públic.
 • Creació d’un laboratori de dades per a la definició dels indicadors ODS, l’anàlisi dels objectius i la construcció d’una plataforma de visualització que utilitzi les eines més avançades en explotació de dades; construint, al seu torn, un quadre de comandaments que aglutini diferents fonts d’informació que mostrin l’estat global de les nacions en el món.

Podeu consultar l’informe sencer en el següent enllaç: Informe Nacions Unides: un món que compta

X