Justificació de la destinació de la subvenció atorgada a ajuntaments amb jutjat de pau (conv. 2014)

Enguany, el Departament de Justícia ofereix novament els serveis del portal EACAT perquè es puguin completar tots els tràmits de justificació de la subvenció atorgada amb càrrec a la convocatòria de 2014 (Resolució JUS/483/2014). L’anàlisi de les dades rebudes l’any passat a través d’aquest canal posa de manifest tant l’agilitat com la millora substancial de les comunicacions, per la qual cosa es recomana l’ús de la tramesa telemàtica enfront d’altres sistemes.

El nom del servei a EACAT és el mateix de l’any passat: JUS- Comunicacions Justícia de Pau.

Així doncs, els ajuntaments als quals se’ls va atorgar subvenció amb càrrec a la convocatòria de 2014 tenen a la seva disposició tota la informació de justificació adient a l’enllaç: Subvencions per als jutjats de pau. Allà es poden trobar els models de certificat de la gestió econòmica de 2014 i de la memòria de l’activitat del jutjat de pau de 2014.

X