Jornada sobre la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern

transparènciaL’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya organitzen la Jornada sobre la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de Catalunya, que tindrà lloc el proper 25 de febrer a Barcelona.

L’objectiu de la jornada és presentar les principals novetats que es deriven de la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i de les seves relacions amb la Llei estatal 19/2013, que va entrar en vigor el desembre de 2014.

La jornada comptarà amb la participació de reconeguts especialistes en matèria de transparència i bon govern de diverses universitats, que analitzaran aquest canvi legislatiu d’important trascendència per a la ciutadania i el seu impacte en les administracions públiques catalanes.

Aquesta jornada està adreçada a personal de la Generalitat de Catalunya. Si esteu interessats a assistir-hi, trobareu més informació a l’enllaç següent: Jornada sobre la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de Catalunya

X