Jornada “Com facturar de manera electrònica a les Administracions Públiques de Catalunya”

factura_empresesA partir del 15 de gener de 2015, arran de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, es fa obligatòria la presentació de factura electrònica a totes les Administracions Públiques.

Per aquest motiu, el passat 29 de gener, la Cambra de Comerç de Barcelona va organitzar una jornada explicativa dirigida a les empreses sobre aquesta normativa, el servei eFACT (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya), i com complir amb les obligacions de facturar de manera electrònica a través de diferents solucions de mercat existents.

La jornada va comptar amb la presència de Mireia Vidal, Interventora General de la Generalitat de Catalunya i Miquel Estapé, Sots Director del Consorci AOC, entre d’altres.

X