El Govern aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017 que estableix els objectius prioritaris en matèria de transparència de l’activitat pública

pla_estrategicEl Govern ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, que estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l’activitat pública, dret d’accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert.

El document, previst per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany, ha estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública i el Consorci AOC hi ha participat activament.

El Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017 s’estructura en sis eixos de treball, que al seu torn es desglossen en 32 objectius específics materialitzats en 124 actuacions, entre les quals figura l’establiment d’un programa de suport a les entitats locals.

Programa de suport a les entitats locals

El Pla inclou accions com les següents, per donar suport a les entitats locals en el compliment de les obligacions de transparència:

  1. Elaboració i signatura d’un conveni marc de col·laboració entre la Generalitat i el món local
  2. Elaboració d’una guia jurídica sobre l’aplicació de la Llei 19/2014 als ens locals
  3. Definició d’un pla de suport econòmic i financer als ens locals en compliment de l’article 94.1 de la Llei 19/2014.
  4. Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució d’espai de Transparència per als governs locals
  5. Creació d’un repositori comú de dades obertes de transparència
  6. Oferiment per part del Consorci AOC d’una solució de tràmits electrònics de les sol·licituds d’accés d’informació i propostes / suggeriments
  7. Suport jurídic
  8. Formació als ens locals

Per a més informació sobre el Pla, podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat.

X