El Departament de Territori i Sostenibilitat obre un servei relacionat amb les activitats extractives

A partir d’ara, el Servei de Seguiment i Informació d’Activitats del Departament de Territori i Sostenibilitat podrà fer consultes, demanar informes i trametre documents a les entitats locals en la tramitació d’expedients de restauració de les activitats extractives, a través del Servei d’EACAT TES-Extractives. Els ens locals podran contestar aquestes peticions a través del mateix servei.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “TES-Extractives“.

X