El Consell Comarcal del Tarragonès optimitza la gestió de les notificacions als centres escolars amb l’ús de l’e-NOTUM

enotum-pantallaEl Consell Comarcal del Tarragonès des de l’any 2013 està utilitzant l’e-NOTUM, el servei de notificacions electròniques que ofereix el Consorci AOC, per realitzar totes les notificacions als 90 centres escolars de la comarca del Tarragonès, en concret la gestió de beques de menjador i llibres escolars que es duen a terme diverses vegades a l’any.

Pel Consell Comarcal del Tarragonès  la tramitació electrònica suposa un estalvi econòmic (papers d’original i còpia, sobres, papers d’acusament de rebuda, …) però sobretot un gran estalvi de recursos humans, així com una millor gestió del procediment que agilitza les diferents etapes de l’enviament de totes les comunicacions a les escoles de la comarca.  D’altra banda, la seva integració amb el servei DESA’L facilita en gran mesura l’arxiu i consulta de les 6.000 beques de menjador que s’han rebut aquest curs, així com d’altres sol·licituds.

Actualment des del Consell Comarcal del Tarragonès s’està treballant per ampliar l’ús de l’e-NOTUM a totes les altres notificacions que es gestionen des de l’ens, com són les convocatòries a òrgans col·legiats, escoles bressol, licitadors en les contractacions, entre d’altres.