L’e-TAULER agilitza la gestió de sancions derivades de la Llei de protecció de seguretat ciutadana

formacio_e-taulerLa Subdirecció General de Seguretat Interior està immersa en un procés d’incorporació de mitjans electrònics en la gestió del procediment sancionador derivat de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, amb l’objectiu d’incrementar-ne l’eficàcia i eficiència.

Amb aquesta finalitat, des del mes de maig d’enguany, utilitzen la plataforma EACAT per emetre electrònicament els edictes derivats dels actes administratius relacionats amb les infraccions a la Llei orgànica 1/1992 que no hagin pogut ser notificats per correu postal. Amb aquest servei es preten que la publicació d’anuncis als taulers municipals i la tramitació de les diligències derivades d’aquest tràmit del procediment sancionador es faci de manera ràpida i senzilla.

En aquest sentit, cal remarcar que els ajuntaments usuaris de l’e-TAULER del Consorci AOC, l’acció que han d’executar és realment senzilla: validar i publicar l’edicte que us arribarà en estat esborrany a l’e-TAULER, i aleshores, en ser retirat aquest edicte, la diligència s’enviarà automàticament de retorn al Departament d’Interior.

En cas que l’Ajuntament sigui usuari d’un tauler electrònic diferent de l’e-TAULER, o bé d’un tauler físic, cal que aquest es descarregui l’edicte que arriba en format electrònic a través d’EACAT, publicar-lo al tauler corresponent i, un cop sigui retirat, fer una diligència de resposta mitjançant el formulari que hi ha a l’EACAT i trametre’l al Departament d’Interior.

Per tal que als gestors del tauler a l’Ajuntament els resulti el més fàcil possible aquest procés de canvi, s’han organitzat tot un seguit de formacions distribuïdes pel territori, durant aquest mes de gener.

Podeu consultar les mateixes a la nostra agenda, amb el nom de “Formació e-Tauler: Departament Interior”.

X