Disponibles els vídeos de la Jornada sobre l’aplicació pràctica de la Llei de la Transparència al món local

EAPC

Font: web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Durant el mes de juny, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha programat diverses sessions de la “Jornada sobre l’aplicació pràctica de la Llei de transparència i accés a la informació al món local”, a Barcelona, Tortosa, Tarragona, Lleida i Girona, en les quals el Consorci AOC presenta els recursos en què està treballant per tal que els ens locals puguin donar complimenta a la citada Llei.

La primera sessió de Barcelona va comptar amb la presència de més de 200 persones, però per aquells que no vàreu poder assistir-hi, teniu l’opció d’assistir a la resta de sessions distribuïdes pel territori o bé consultar-ne els vídeos gravats de l’EAPC.

Aquestes jornades són part del programa de formació que està duent a terme l’EAPC en el marc de l’aplicació de la Llei 19/2104, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i com a conseqüència del pla de formació corresponent aprovat recentment per la Comissió Interdepartamental de la Transparència i Accés a la Informació.

Aquestes sessions tenen com a finalitat donar a conèixer la normativa sobre transparència, bon govern i accés a la informació, i com aquesta afecta tant l’Administració de la Generalitat de Catalunya com la resta de les administracions catalanes. Podeu accedir a tot el calendari de formacions a l’enllaç següent: Pla de formació en transparència, accés a la informació i bon govern

 

X