Disponible l’informe del servei de suport del mes d’abril

suport_abril15

Informe del servei de suport, abril 2015

El Consorci AOC, en la seva voluntat de servei a les Administracions Públiques de Catalunya i en el seu compromís de transparència en la gestió dels seus serveis, publica mensualment un informe sobre el Servei de Suport, servei transversal per excel·lència de tota organització.

L’informe d’activitat de la unitat de suport referent al mes d’abril mostra una reducció del volum total de peticions de suport rebudes respecte el març, però encara per sobre d’anys anteriors. El darrer mes s’han rebut en total 3.094 peticions de suport.  Pel que fa al compliment de l’acord de nivell de servei, aquest es manté similar als mesos anteriors, però no assoleix l’objectiu en quant a la gestió de peticions dins del termini.

Pel que fa a les altes de serveis, es registra un descens general en el volum de peticions d’alta, però es manté la mitjana de la resolució de les sol·licituds d’alta de tots els serveis per sota dels 15 dies laborables, tal i com s’estableix a l’Acord de Nivell de Servei.

Respecte a l’índex de satisfacció dels usuaris del servei de suport, es mostra un lleuger augment de la valoració global del suport rebut respecte el mes anterior. En aquest sentit, en un baròmetre de l’1 al 10, en els diferents paràmetres, se situa al voltant del 7,15 (7,06 el mes de març), i en relació amb l’NPS*, se situa en un 24,65%.

Podeu consultar l’informe complet a l’enllaç següent: Informe indicadors de suport, abril 2015

Aquest informe és addicional a l’informe que mensualment es publica sobre l’activitat de la resta de serveis del Consorci AOC, que podeu consultar a continuació: Informe activitat de serveis. Abril 2015

*  Les sigles “NPS” corresponen a Net Promoters score, un sistema de mesurament de la satisfacció dels usuaris que resta a  les valoracions positives (9 i 10), les negatives (1-6), tot descartant les valoracions mitges, considerades passives (7 i 8). 

Al sistema NPS, l’objectiu és arribar  a l’ideal del 100% de votacions de  10.  No obstant, el fet de restar al  percentatge de nous i deus, les  valoracions de l’u al sis, ho fa  extremadament difícil.  A títol orientatiu, les empreses  tecnològiques es mouen entre el 10 i  el 50%.

 

X