Comparativa entre les lleis de transparència catalana i espanyola (Joan Ridao)

IndretEl treball ‘La transparència i el dret d’accés a la informació pública en la llei catalana 19/2014. reflexions entorn al seu abast i al marc competencial en què s’insereix’ del jurista i politòleg Joan Ridao  publicat a InDret, Revista per a l’Anàlisi del Dret analitza, a partir de la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els problemes derivats de la concurrència entre l’Estat i les comunitats autònomes. En concret l’aplicabilitat de la legislació bàsica estatal i alguns dels aspectes substantius més rellevants de la norma catalana.

En aquest anàlisi queda palès que la llei catalana va més enllà de l’estatal i constitueix una norma de caràcter general més completa i afavoridora de la transparència i de l’accés a la informació que la seva homòloga estatal i que la resta de legislacions autonòmiques en vigor, tot i que l’autor defensa que no s’aprofiten totes les possibilitats al seu abast per fer una regulació plenament efectiva de la transparència.

Les principals singularitats que presenta la Llei catalana 19/2014 estan xifrades en tres qüestions cabdals:

  • la consagració del silenci positiu en les sol·licituds d’accés a la informació,
  • la regulació dels grups d’interès i
  • l’increment de la transparència en àmbits sectorials de l’actuació administrativa, com ara el de l’elaboració de les normes.
X