Novetat als informes d’activitat: informació sobre el servei de certificació digital

KPIA partir dels informes de juliol i agost, es comença a recollir la informació relativa al servei de certificació digital; es desglossa l’activitat duta a terme pels certificats idCAT i T-CAT així com el nombre de signatures electròniques. Respecte a la T-CAT, també es reflecteix quin tipus d’ús se n’ha fet.

Malgrat els mesos d’estiu han estat tradicionalment de baixa activitat, trobem que les consultes, tràmits, notificacions, factures segueixen enguany per sobre dels resultats d’anys anteriors, tal com ha vingut sent la tònica general durant el 2014.

En aquest sentit, destaca l’activitat del mes de juliol a Via Oberta, amb quasi 2 milions de consultes per temes de renda i prestacions socials públiques.

Finalment, cal ressaltar la gran quantitat de nous usuaris del servei e.FACT, més de 70 entre els mesos de juliol i agost.

Mitjançant els enllaços següents, podeu accedir a:

X