Març de rècords en tramitació i notificació electrònica

Indicadors pujenAquest mes de març de 2014 s’ha arribat al màxim històric mensual de tramitacions des de l’entrada en funcionament dels EACAT tràmits (tràmits interadministratius), quasi 46 mil. Les trameses més utilitzades tornen a ser les relacionades amb el foc: la de crema col·lectiva i la sol·licitud de permisos per fer foc, que suposa el 36% del total, i la comunicació de crema als agents rurals, un 12%.

Per la seva banda, les notificacions electròniques han estat 27.043, xifra que no s’havia assolit mai, tal com ha passat amb els EACAT tràmits. La Generalitat de Catalunya ha estat l’ens que més ha notificat; en concret, el departament més dinàmic pel que fa a notificacions ha estat el d’Economia i Coneixement (8.730) seguit del d’Interior gràcies a l’activitat del Servei Català de Trànsit. Mil i dos mil tràmits per sota trobem l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. Aquest mes cal destacar que l’Ajuntament següent, el de Castelló d’Empúries, amb els seus 11.910 habitants (cens 2013) té la ràtio de notificacions per habitant més alta de Catalunya.

Respecte a Via Oberta, si el mes de febrer la gran consulta va ser la de dades del Títol de família nombrosa, aquest mes el servei més consultat ha estat el de la renda, que permet obtenir diversos certificats com el d’IRPF, l’individual de nivell de renda o el de pensions públiques exemptes. Aquesta consulta ha suposat un 29,4% del total. En relació a això, destaca que la finalitat més usada del consum de dades ha estat la concessió d’ajuts, subvencions i beques (un 64% del total). Altres serveis massivament consultats són la consulta de prestacions socials públiques (prestacions percebudes) de l’INSS, el Padró municipal d’habitants i el Registre de vehicles i conductors. Com a principals usuaris trobem la Generalitat de Catalunya, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Les comunicacions de les dades de canvi de domicili han marcat també el seu màxim amb quasi 16 mil. Dels onze ajuntaments que l’han fet servir, el més actiu ha estat el de Terrassa (5.276), seguit de Lleida (3.764) i Roses (3.091).

Pel que fa a l’e-TRAM, sembla que la tendència és a l’alça ja que aquests tres primers mesos del 2014 s’ha tramitat més que els primers trimestres dels anys anteriors. L’Ajuntament de Castellar del Vallès lidera el rànquing amb uns 100 tràmits; molt a prop, trobem el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Vallirana. El mateix comportament el trobem al serveis ERES (Registre Electrònic d’Entrada i Sortida) i e.FACT (factura electrònica).

S’han afegit 10 nous usuaris al Perfil de Contractant, que ja sumen 689; 12 al servei e-TAULER i 13 al de SEU-e. També l’iArxiu té dos nous usuaris, en total 49. D’entre aquests, els més actius (si comptem els ingressos de documents) han estat el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Manlleu.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Març 2014.

X