L’EACAT permet sol·licitar el retorn del cànon de residus municipals

Ja podeu sol·licitar per l’EACAT el retorn del cànon de residus municipals, corresponent a l’exercici 2013, tal i com preveu la “Guia d’Orientació als ens locals“. Els destinataris són els ens locals tant municipals com supramunicipals, altres entitats competents, mancomunitats i consorcis constituïts per a la prestació de serveis i per inversions destinades a la gestió de residus municipals.
El període per a la presentació d’aquesta sol·licitud va de l’1 al 31 de març d’enguany.
Per poder iniciar el tràmit, els ens locals han d’accedir a la plataforma SDR ubicada al web de l’Agència de Residus de Catalunya.
X