L’Agència Tributària de Catalunya aprova l’ús de sistemes d’autenticació i signatura no avançats per la identificació de ciutadans.

El dia 8 de maig, l’Agència Tributària de Catalunya va aprovar la Resolució ECO/984/2014 per la qual s’autoritza l’ús de sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica no avançats en les seves relacions amb els ciutadans.

La Resolució obre la porta a la utilització, per part de l’Agència, de mecanismes alternatius als certificats digitals a l’hora d’identificar als ciutadans, d’acord al que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat, per realitzar tràmits electrònics amb un nivell de seguretat baix i mitjà.

Els sistemes previstos estaran basats en:

  • Informació coneguda per la persona física i per l’Agència Tributària de Catalunya.
  • Un registre d’usuaris i en claus fraccionades.
  • Claus, la vigència de les quals pot limitar-se en el temps.

Podeu trobar el text de la Resolució publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya al següent enllaç.

X