La privacitat en el disseny: els 7 principis fonamentals

Arran de casos com el d’Edward Snowden, que va revelar l’espionatge massiu dels Estats Units, o la filtració de les fotos íntimes d’un centenar de famoses ara fa unes setmanes, es torna a subratllar la vulnerabilitat de la informació personal que confiem a la xarxa, i els usuaris han deixat d’estar segurs que la seva privacitat està garantida i han començat a sospitar.

Les empreses TIC reben més pressions per protegir les dades personals. I és en aquest context que pràctiques com la privacitat per disseny o la privacitat per defecte, abans desateses, ara troben repercussió social; fins i tot s’inclouen en la nova normativa europea de protecció de dades.

Davant de tota l’explotació de dades que es fa en les solucions i serveis TIC, la privacitat es converteix en un aspecte clau d’un bon servei tecnològic. Si aconseguim aplicar els principis de privacitat ja des del disseny inicial d’aquests serveis, hi tindrem molt guanyat quant a la privacitat de les dades.

La Privacitat en el Disseny s’estén com una “trilogia” d’aplicacions que inclouen:

  • Sistemes d’IT
  • Pràctiques de negoci responsables
  • Disseny físic i infraestructura en xarxa

Els objectius de la Privacitat en el Disseny es poden aconseguir practicant “7 Principis Fonamentals”. Recentment, el Grup de Treball de Seguretat de la Informació de Telecos.cat ha traduït i publicat al català la guia dels “7 Principis Fonamentals” de l’organització “Privacitat en el Disseny”.

Us recomanem la lectura de la guia dels “7 principis fonamentals” i d’una reflexió sobre el concepte de la privacitat en el disseny, publicada recentment a l’Ara.

X