CESICAT, responsable de la ciberseguretat a Catalunya

logo_cesicat.jpg_1201542231El Govern català ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que transformarà el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT) en l’organisme governamental encarregat de gestionar la ciberseguretat a Catalunya.

L’objectiu de la iniciativa, que dóna compliment a un mandat del Parlament, és garantir que l’entitat encarregada de la funció de ciberseguretat disposi de la forma jurídica adequada per desenvolupar les funcions, els encàrrecs i les activitats en matèria de ciberseguretat.

En concret, entre els encàrrecs i funcions que tindrà l’organisme destaquen els següents:

  • L’execució del servei públic de ciberseguretat. S’encarregarà de vetllar per la seguretat TIC de Catalunya.
  • La coordinació amb el sector privat per millorar els nivells de seguretat TIC de la ciutadania.
  • El suport al Govern per elaborar i executar els plans de seguretat TIC corresponents.
  • La millora del nivell de seguretat TIC i la promoció de la seguretat de la identitat digital de la ciutadania de Catalunya.
  • Organitzarà les activitats de difusió, formació i conscienciació adients als diferents col•lectius destinataris i els facilitarà les eines i programes escaients.

El Consorci AOC, mitjançant el CESICAT, ofereix serveis a les administracions públiques locals per tal que aquestes millorin la seguretat dels seus sistemes d’informació i apliquin mesures, tant organitzatives com tècniques, per a assolir aquest objectiu.

X