Obert el tràmit de sol·licitud de les subvencions de la Direcció General de Joventut a EACAT

Actualment està vigent la convocatòria pública de concessió de subvencions per als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que elaborin els ens locals de Catalunya en el marc del PNJCat, que atorga la Direcció general de Joventut, per a les línees que s’indiquen a continuació:
  • Subvencions als ens locals amb Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçades a joves.
  • Subvencions als ens locals de menys de 3.000 habitants i sense Pla Local de Joventut, per a projectes d’activitats adreçats a persones joves.
  • Subvencions als consells comarcals i al Conselh Generau de la Val d’Aran, per a l’execució dels Plans d’actuació anuals dels serveis comarcals de joventut.
  • Subvencions als consells comarcals, consorcis constituïts per ens locals i mancomunitats de municipis, per a projectes de personal tècnic compartit.
Cal presentar el formulari de sol·licitud que es troba disponible a la plataforma EACAT, amb la documentació annexa corresponent que trobareu a http://www.gencat.cat/joventut/ajuts
El termini finalitza el 15 de setembre de 2013.
X