Compromisos de qualitat: condicions generals i específiques de prestació dels serveis AOC

Els usuaris que fan servir els serveis del Consorci AOC poden consultar les condicions generals de prestació dels serveis. Aquestes condicions generals representen la voluntat del Consorci AOC d’oferir uns serveis de qualitat basats en l’aplicació compromesa i intensiva del principi de millora contínua.

D’aquesta manera, el Consorci AOC es compromet definint allò que fa, com ho fa i què farà en cas de no poder complir. És, en definitiva, un contracte amb els usuaris. Per tant, constitueix en si mateixa una declaració pública de la voluntat de fer les coses ben fetes i amb la màxima transparència.

Hi ha serveis que, donades les seves particularitats, disposen addicionalment d’unes condicions específiques de prestació. En cas de dubte o discrepàncies entre l’acord específic i el general, les condicions específiques són les que prevalen sobre les genèriques.

Podeu consultar les Condicions generals i les específiques de cada servei.

X