Nova Proposta de Reglament per a la signatura electrònica transfronterera

La Comissió Europea ha proposat noves normes per facilitar les trasnsaccions electròniques transfrontereres segures a Europa. El Reglament proposat garantirà que les persones i les empreses puguin utilitzar els seus propis sistemes d’identificació electrònica nacionals en altres països de la UE en els quals existeixi la identificació electrònica. També crea un mercat únic de la
signatura electrònica i els serveis de confiança en línia afins més enllà de les fronteres, assegurant que aquests serveis funcionin a través de les fronteres i gaudeixin del mateix estatut jurídic que els tràmits tradicionals en paper. Així es donarà ple efecte als possibles estalvis propiciats per la contractació electrònica.

La proposta respecta els sistemes d’identificació nacionals, així com les preferències dels Estats membres que no tenen sistemes nacionals d’identificació. Permet als països amb sistemes d’identificació electrònica optar per quedar fora del sistema paneuropeu. Si un Estat membre notifica la seva voluntat d’adherir-se a aquest sistema paneuropeu, ha d’oferir el mateix accés als serveis públics mitjançant la identificació electrònica que als seus propis ciutadans.

Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comissió Europea, responsable de l’Agenda Digital, ha declarat:

“Les persones i les empreses haurien de poder realitzar transaccions dins d’un mercat únic digital sense fronteres, la qual cosa constitueix el valor d’Internet. La seguretat jurídica i la ocnfiança són essencials, per la qual cosa resulta necessari un Reglament sobre signatura electrònica i la identificació electrònica més ampli. Aquesta proposta suposarà el millor profitament de la identificació electrònica de cadascú, si es té. Gràcies al reconeixement mutu de les identificacions  electròniques nacionals i a unes normes comuns sobre els serveis de confiança i signatura electrònica, podrem prevenir unes
divisòries nacionals d’Internet i dels serveis públics en línia i facilitar la vida a milions d’empreses i a un nombre més gran encara de ciutadans”.

Font: Notícia elaborada per la Delegació del Consejo General de la Abogacía Española a Brussel·les.

X