Més d’1,1 milions d’intercanvis de dades i documents-e el mes de maig

El mes de maig ha suposat un nou rècord històric en l’intercanvi de dades i documents electrònics entre administracions. En concret se’n han intercanviat 1.145.993 el que suposa que, acumulant els cinc primers mesos de 2012, el global s’enfili per sobre dels 3’8 milions. Aquesta dada és rellevant donat que al llarg de 2011 el nombre final de dades intercanviades va depassar per poc la xifra dels 4 milions. Tenint en compte que el 2010 es va assolir els 1’6 milions, es pot veure clarament l’evolució quasi exponencial d’aquest servei que, en moltes ocasions té un reflex directe en la millora del servei de les administracions a la ciutadania, ja que pot representar que eviti l’aportació de la documentació en paper, amb els clars beneficis que se’n deriven en temps, comoditat i diners.

L’increment d’aquest mes de maig ha estat motivat sobretot per la incorporació de les consultes a l’adreça electrònica viària, així com un elevat consum d’altres serveis com les dades de residència i convivència, les dades tributàries o el registre de vehicles.

X