L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics presenta l’estudi “Collint els beneficis de les TIC a Espanya”

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) va presentar a finals del mes de maig de 2012 l’estudi “Collint els beneficis de les TIC a Espanya“, una anàlisi estratègica sobre les infraestructures de comunicacions i l’Administració sense papers.

El document fa una clara aposta per expandir l’ús de l’Administració electrònica com una via per aconseguir unes administracions més eficients i eficaces i, com a conseqüència, per ajudar a la recuperació del creixement de l’economia i l’equilibri dels pressupostos públics. Per tant, l’estudi tracta l’Administració-e com a vector de transformació i no merament com a centre de despesa, remarcant la idea que una Administració pública digitalitzada no suposa per sí sola que els serveis públics que es presten siguin ni més senzills ni generin major confiança. És a dir, allò tant obvi que amb la mera electrificació d’un tràmit no s’aconsegueix un tràmit millor.

Entre les propostes del document destaca la necessitat de definir una nova estratègia compartida pel conjunt d’administracions que aposti per la cohesió i coordinació de les polítiques i per crear un estàndard d’infraestructures i components comuns. En aquest sentit, cal remarcar que aquest principis ja són presents a l’ADN del model català d’Administració electrònica definit fa una dècada i reforçat en la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Incidint en alguns dels reptes que proposen els autors de l’estudi i que afecten directament a la tasca del Consorci AOC, podem destacar l’aprofitament del valor de les TIC, garantint, per poder-ho fer, un ús més gran de l’Administració electrònica. En aquest cas, l’OCDE proposa que Espanya adopti mesures de captació d’usuaris per a justificar les polítiques. Una d’aquestes mesures podria ser l’ús de models i dades en comú (àmbit aquest del Consorci AOC; podeu comprovar-ho visitant el nostre catàleg de serveis) per avaluar la prestació i la utilització de serveis i donar suport a les tasques de captació d’usuaris.

També suggereix usar el màrqueting per augmentar la consciència, que implica enfortir i orientar el màrqueting i la publicitat dels serveis d’Administració-e per aconseguir la major repercussió possible; per exemple, aprofitant les xarxes socials. En aquest sentit, podeu consular el bloc del Consorci AOC, seguir el nostre Twitter, el canal YouTube o el nostre espai Wiki.

Podeu fer clic a l’enllaç següent si voleu més informació sobre l’estudi de la OCDE.

X