L’Ajuntament de Terrassa implanta l’eTAULER

L’Ajuntament de Terrassa ha implantat l’eTAULER, el servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant Internet i que està integrat a la Seu Electrònica de l’ajuntament. Amb aquesta eina, el consistori vol facilitar la recerca i l’accés a la informació per part dels ciutadans des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

El nou tauler electrònic, l’eTAULER, permet accedir a la informació de manera pràctica i ràpida i funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. A més, es poden publicar simultàniament un major nombre d’anuncis i edictes que amb el sistema físic, en què l’espai disponible representava una limitació. Per a facilitar la localització d’una determinada informació, el tauler incorpora un sistema de cerca per matèria i per data de publicació.

A banda del edictes i anuncis, l’Ajuntament de Terrassa farà servir el seu tauler electrònic per publicar exposicions i informació pública, normativa municipal, processos de concurrència pública entre d’altres informacions d’interès pel ciutadà.

L’eTAULER es pot consultar a tots els equipaments municipals que tinguin servei d’atenció al ciutadà. D’aquesta manera, els ciutadans que no disposen de connexió a Internet al seu domicili es poden desplaçar a l’equipament que tinguin més a prop.

La mesura comporta també beneficis per a l’Ajuntament: en primer lloc l’estalvi que suposa l’eliminació dels costos associats de la publicació: paper, tinta, correu postal i gestió administrativa. D’altra banda, els processos de publicació certificada, generació de diligències, còmput de terminis d’exposició i retirada dels edictes i anuncis son ara automàtics, guanyant així en eficiència.

X