El rol del Consorci AOC, clau en l’impuls de l’administració electrònica del Govern

El Govern, en la sessió de 24 de gener, ha aprovat les mesures i projectes prioritaris a desenvolupar durant l’any 2012 per tal d’impulsar el desplegament de l’administració electrònica de la Generalitat. S’ha previst que aquestes permetran un estalvi global de 1.000 milions d’euros durant aquesta legislatura. Tal i com ha informat la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, “l’actual conjuntura econòmica ens obliga a aprofundir en aquelles mesures i línies en les quals el benefici per al ciutadà i les empreses siguin el més evident possible”.

L’acord declara com a solucions corporatives els següents serveis del Consorci AOC: EACAT com a plataforma de tramitació electrònica per a tràmits adreçats a les administracions locals i a la resta del sector públic català, així com per lliurar textos a publicar dels departaments al DOGC; e-NOTUM com a sistema corporatiu de notificacions i comunicacions electròniques; e.FACT col·laborant amb el sistema GeFACT com a sistema de facturació electrònica; i els serveis de validació de certificats digitals i signatures electròniques.

Igualment s’aproven les línies d’impuls específiques, entre les quals hi destaca la interoperabilitat, incrementant l’ús del Catàleg de dades i documents electrònics, així com la relació dels projectes corporatius d’administració electrònica a desenvolupar durant el 2012, entre els que s’encomanen al Consorci AOC el servei de representació i la definició d’alternatives als certificats digitals.

Més informació a http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/0/acordgovernidioma/2281.html

X