Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC per desenvolupar el projecte Valisa Electrònica

La Resolució GRI/1670/2012, de 2 d’agost, (DOGC núm. 6201, de 28.8.2012) ha fet públic el Conveni subscrit entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC per desenvolupar el projecte Valisa Electrònica.

Mitjançant l’Acord de 24 de gener de 2012 el Govern va aprovar un conjunt de mesures i projectes corporatius que s’han de desenvolupar el 2012 per desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entre aquests, s’inclou el de Valisa Electrònica, que ha de permetre l’enviament de documentació entre organismes de la Generalitat i entre unitats d’un mateix organisme de forma electrònica, amb els corresponents assentaments de sortida i d’entrada.

L’objecte d’aquest conveni és encarregar al Consorci AOC el desenvolupament d’aquest projecte. La col·laboració entre la D.G de Processos i Administració Electrònica (DGPAE), que és la promotora del projecte, i el Consorci AOC, com a desenvolupador, ha de propiciar les possibilitats de desenvolupar el servei de valisa en l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT) i promoure la reutilització de les solucions tecnològiques actualment disponibles.

Aquesta nova funcionalitat d’EACAT reforça i amplia la plataforma i repercutirà de forma positiva en la prestació d’un nou servei i també en els actuals serveis de tramitació interadministrativa.

X