Un total de 400 ens locals tenen el visualitzador del servei IDEC Local publicat al seu web

Actualment, la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya de les administracions locals (IDEC Local) consisteix en una xarxa de 135 servidors connectats amb geoinformació i dades cartogràfiques fàcilment accessibles i localitzables a través d¿un catàleg que n¿optimitza la consulta. IDEC Local també inclou una sèrie de serveis i aplicacions útils tant pels ens locals com per a la ciutadania vinculats amb el foment de la geoinformació.

En aquests moments, 400 entitats locals fan ús i han incorporat en les seves pàgines web un o més dels diferents tipus de visualitzadors de mapes (carrer, mapes generals, intern, ràpid, etc.).

A data d¿avui a més d¿aquests 400 ens amb visor de mapes IDEC Local, cal destacar altres dades com els 166 ens locals que proveeixen geoinformació amb Web Map Service (WMS) o els 257 serveis WMS configurats per aquests ens. Cal també ressaltar el número de capes de geoinformació proveïdes, un total de 3.600.

Per altra banda, actualment són 134 els municipis que proveeixen dades del planejament amb servidors de mapes. Respecte als accessos als visors, la mitjana d¿accessos als diferents visors és de 33.000 mensuals.

El servei IDEC Local compta amb el lideratge del Consorci AOC i el suport tècnic de l¿Institut Cartogràfic de Catalunya, ens gestor del Projecte IDEC, i vol la participació activa de totes les entitats locals del territori en la creació i el manteniment dels serveis de la Infraestructura de Dades Espacials. El servei IDEC Local avança amb la clara vocació d¿impulsar aplicacions útils tant pels ens locals com per a la ciutadania, tot fomentant la cultura de la geoinformació i la interoperabilitat de les dades geogràfiques.

X