La Diputació de Barcelona implementa l¿e.FACT

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci AOC, ha implementat el procediment per admetre factures electròniques (DiBa-e.FACT), mitjançant el qual els proveïdors poden fer-li arribar les factures per via telemàtica.

Gràcies a aquest nou servei que agilitza la tramitació de les factures, la Diputació ha adoptat el compromís d¿efectuar el pagament en un termini general de tan sols 30 dies, aplicable a les factures ordinàries que hagin completat la seva tramitació (malgrat la normativa vigent obliga les administracions públiques a atendre els pagaments en el termini de 60 dies).

Amb el DiBa-e.FACT, els seus usuaris poden conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació de les factures, si ja han estat enregistrades i acceptades i, en conseqüència, permet planificar millor la seva tresoreria.

Per conèixer els requeriments de la Diputació per fer-li arribar les factures en format electrònic podeu accedir a la pàgina informativa sobre el DiBa-e.FACT.

X