Interoperabilitat entre administracions: un dret dels ciutadans

Què és

Aquest servei del Consorci AOC permet l’intercanvi de dades i documentació entre administracions d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal; és una eina que estalvia desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions quan tramiten amb les administracions públiques ja que les administracions poden consultar-se les dades de les que disposen.

A qui va adreçat

Qualsevol administració pública catalana pot adherir-se al conveni d’interoperabilitat.

Beneficis

  • Estalvi de desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions

  • Reducció del temps de resposta de l’Administració

  • Seguretat jurídica a l’hora de tramitar

  • Disminució del cost ecològic de la tramitació, ja que la transmissió telemàtica de dades i documents substitueix l’aportació per part dels interessats de certificats i altres documents en suport paper en els procediments administratius

  • Accés a Via Oberta, que engloba els serveis que el Consorci AOC ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions

Com sol·licitar l’adhesió

Per adherir-vos al conveni d’interoperabilitat, només cal que empleneu el document d’adhesió al conveni d’interoperabilitat i l’envieu al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat ‘Secretaria’, tràmit ‘Sol·licitud Serveis AOC’.

Més informació

El conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques es va signar a finals del mes d’octubre del 2006 amb els representants de la Generalitat de Catalunya, Localret i l’Ajuntament de Barcelona.

El conveni establia que durant el primer semestre del 2007 entraria en funcionament una plataforma telemàtica des de la qual les institucions signants esmentades i les administracions locals que s’hi adherissin podrien consultar, d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, dades i documentació que es demanaven als ciutadans cada cop que volien fer un tràmit.

Per a més informació, aquí trobareu el text íntegre del Conveni marc d’interoperabilitat.

Altres

“Flyer” d’interoperabilitat

X