El Parlament aprova la Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Amb l¿aprovació d¿aquesta Llei es consolida i desplega el model català d¿Administració electrònica.

El Parlament de Catalunya ha aprovat a la sessió de 29 de juliol la Llei d¿ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. La Llei s¿ha aprovat per una àmplia majoria i no ha tingut cap vot en contra (117 vots favorables i 16 abstencions).

Aquesta normativa ha de permetre intensificar l¿avenç en el procés de transformació de les administracions públiques catalanes, regulant el paper dels mitjans electrònics per consolidar un model propi d¿Administració electrònica. En aquest sentit, assigna al Consorci AOC, entre d¿altres, el desenvolupament “d¿aplicacions, eines i serveis electrònics” i la promoció del seu ús a les administracions catalanes i “l¿elaboració de criteris i recomanacions per garantir l¿interoperabilitat de la informació derivada” de l¿actuació del sector públic català. Igualment es reconeix el paper de l¿ Agència Catalana de Certificació – CATCert com a prestador de serveis de signatura electrònica per a les administracions públiques catalanes.

A l’enllaç següent, podeu accedir a la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

X