L’EACAT, ara eina de relació de les cambres de comerç de Catalunya

En una reunió celebrada dijous 21 de febrer al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) es va presentar l’EACAT com a plataforma de relació entre les 13 Cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, el Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament.

Aquesta iniciativa neix amb la intenció d’incorporar elements d’Administració electrònica a les relacions entre aquests ens, millorar en eficiència i eficàcia, establir un canal telemàtic jurídicament segur i substituir progressivament les trameses en paper per trameses electròniques amb signatura electrònica.

Tenint en compte els avantatges que això suposa, la intenció de les cambres és començar a tramitar per l’EACAT el pressupost ordinari del 2009. En aquesta primer fase també tramitarà la seva liquidació i la presentació dels comptes anuals. En una segona fase, les trameses per l’EACAT estarien associades a la presentació dels pressupostos extraordinaris, la seva liquidació i les sol·licituds d’aprovació i autorització.

A l’acte van assistir-hi representants de totes les parts implicades (el Consorci AOC, el DIUE, l’ODAE i, naturalment, les 13 cambres de comerç i el Consell General de Cambres de Catalunya) i es va arribar a l’acord d’iniciar les tramitacions per EACAT a partir del mes de setembre d’enguany.

Condicions necessàries per tramitar per l’EACAT

La responsable de l’àrea de les de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya del Departament, Rosa M. Garcia-Delgado, va destacar la gran oportunitat que suposa l’EACAT per a la simplificació de les trameses. ‘Estem en bones mans’, va declarar referint-se a l’experiència i al suport que les cambres rebran per part del Consorci AOC en tot el procés d’adopció de l’eaCat com a plataforma de tramitació.

També va enumerar els quatre requisits que les cambres necessiten per tramitar per l’EACAT: que el president/a i el secretari/ària disposin de signatura electrònica, que s’usin els documents model dissenyats per a cada tràmit, l’adhesió a la plataforma i designar un responsable tècnic a la cambra que serà l’encarregat de gestionar els usuaris EACAT del seu ens.

X