Reserva del domini .cat i el seu finançament a les entitats locals catalanes

La candidatura per a la creació d’un domini propi per a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet ha satisfet tots els criteris establerts per la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que és l’entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de domini a Internet. Aquesta entitat va fer públic el proppassat setembre que autoritzava l’existència del .cat com a nou domini d’Internet i aprovava el corresponent acord que regularà el seu funcionament, que serà gestionat per la Fundació puntCAT.

A partir d’ara el domini .cat servirà per a ressaltar a nivell mundial l’existència de la cultura catalana. Un fet excepcional, remarcat pel fet que aquest domini és el primer que representa a nivell global un grup lingüístic i cultural, del qual la nostra cultura pot estar orgullosa. L’ ICANN ha avaluat molt positivament l’existència de la comunitat lingüística i cultural de parla catalana com una comunitat ben definida i representada a través d’una entitat i d’un projecte que ha rebut un ampli suport des de la pròpia comunitat.

És per això i donat que un dels principals capteniments del Consorci de l’Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) és el de millorar la col·laboració interadministrativa, col·laboració que té una manifestació fonamental en les mesures de suport a les entitats locals catalanes, que hem trobat adient portar a terme, des del Consorci AOC, les actuacions necessàries per tal que en el període de tres mesos – període en el que es facilita la reserva de domini per a les entitats públiques- les entitats locals puguin accedir a aquesta reserva.

El Consorci finançarà els costos corresponents als topònims oficials de les entitats locals de Catalunya que ho sol·licitin els quals estaran integrats pel cost dels dominis per un període de dos anys, més el de registrament. A aquest efecte el Consorci transferirà a la Fundació puntCAT l’import dels esmentats costos.

En les properes setmanes, des del Consorci AOC es realitzarà una campanya de comunicació i foment del coneixement d’aquest període de sol·licitud entre les entitats locals catalanes, donant suport als ens locals en el procediment de sol·licitud de registre de domini dels topònims i, si s’escau, d’altres dominis locals habilitant mitjans per tal que aquestes sol·licituds es puguin efectuar per mitjans telemàtics.

Preguntes més freqüents sobre el .cat: www.domini.cat/faq.html

X