L’accés telemàtic als padrons municipals abastarà properament al voltant del 43% de la població catalana

Actualment ja es troben integrats en el pojecte AOC del Padró Telemàtic alguns dels ajuntaments més poblats de Catalunya que agrupen en total a més de dos milions d’habitants. Això suposa, aproximadament, el 32 % de la població catalana. La integració a curt termini d’una quinzena d’ajuntaments més que es troba en un estat avançat, comportarà que la població disponible en els serveis d’aquest projecte serà de prop de tres milions d’habitants, és a dir, al voltant del 43 % de la població de Catalunya.

Pel que fa als municipis menys poblats, la integració es promou a través dels serveis de gestió dels padrons municipals que ofereixen les diputacions. Una vegada finalitzin els treballs de connexió amb aquestes institucions, estaran ‘en línia’ els padrons de prop del 13% de la població; percentatge a afegir als disponibles directament des dels sistemes d’informació dels ajuntaments anteriorment esmentats.

X