La FMC aprova una moció en la que sol·licita a la Generalitat el manteniment de les aportacions al Consorci AOC

La Federació de Municipis de Catalunya va aprovar, entre altres, una moció en la que, davant la importància dels ajuntaments com a motor de l’Administració electrònica, sol·licitava a la Generalitat que, en els propers anys, mantingui les seves aportacions al Consorci AOC per al desenvolupament de solucions i prestació de serveis d’Administració electrònica per al conjunt de les institucions catalanes i per als programes de subvencions a les activitats que en aquesta matèria desenvolupen les entitats locals.

A més, advocava per la promoció de l’adhesió dels ens locals als ‘instruments tècnics i jurídics que desenvolupa el Consorci AOC per fer possible la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions locals amb altres administracions públiques, tot respectant la legislació de protecció de dades de caràcter personal’.

Finalment, la moció aprovada considerava que, com és de màxim interès disposar de la informació en línia de tots els padrons municipals d’habitants per abordar processos de millora administrativa que estalviïn tramitacions als ciutadans, s’ha d’instar als ajuntaments catalans a dur a terme les actuacions necessàries per participar en els projectes que amb aquest objectiu desenvolupa el Consorci AOC.

X