Benestar i Família s’adhereix al projecte AOC de Padró Telemàtic

Un dels principals reptes del Consorci AOC és el de millorar la col·laboració interadministrativa per a guanyar eficiència interna i estalviar temps i tràmits als ciutadans/es. És en aquest sentit que el projecte AOC de Padró Telemàtic ha esdevingut un dels projectes emblemàtics del Consorci. Aquest servei permet la consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració pública, d’un ciutadà o d’una entitat privada en el marc d’un procediment que requereixi l’acreditació del domicili de residència (el que consta al padró) i amb respecte a la llei de protecció de dades.

El fet que aquest projecte permet demanar un volant del padró a qualsevol hora i des de qualsevol lloc suposa pel ciutadà un estalvi de desplaçaments a una oficina municipal per a demanar un volant del padró i un estalvi de portar-los cap a l’ Administració que requereixi l’acreditació del domicili. Per l’ajuntament representa una reducció de les cues a finestreta, un estalvi econòmic en l’emissió dels volants i una millora de la imatge als ciutadans/nes de la institució.

És ara, dins el marc del projecte Padró Telemàtic, que el departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya s’ha adherit al projecte realitzant consultes de volants de residència i convivència evitant requeriments pels serveis de la Secretaria de la Família per prestacions i ajuts a les famílies i de l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) per l’atribució individual de pensions i prestacions no contributives.

A més de la consulta telemàtica de volants de padró, hem incorporat una nova administració al projecte de la comunicació de domicili, es tracta de l’Agència Tributària (AEAT) que mitjançant el Ministeri d’Administracions Públiques ja pot rebre comunicacions de domicili dels ajuntaments integrats al projecte.

X