[Resolta] Incidència detectada al accés del portasignatures

Incidència detectada i resolta que afectava al servei de portasignatures que pot afectar el seu accés o pot provocar problemes de lentitud.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport