Publicats els ajuts per a la retirada de residus d’amiant i promoció d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) obre la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la retirada d’amiant i per això hi ha dues línies de subvenció:

  • Per la retirada de residus de materials d’aïllament i construcció que continguin amiant 2023 (Annex I).
  • Per la retirada de cobertes d’amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 2023 (Annex II).

Trobareu més informació a les bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de serveis i, concretament, al servei ARC – Convocatòria d’ajuts per retirar residus d’amiant i per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Dins del servei trobareu dos tràmits relatius a la sol·licitud de cadascuna de les dues línies de subvenció d’aquesta convocatòria:

  • Sol·licitud de subvenció per la retirada de residus de materials d’aïllament i construcció que continguin amiant 2023 (Annex I)
  • Sol·licitud de subvenció per la retirada de cobertes d’amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 2023 (Annex II)