Nivell expert d’EACAT: com tramitar IFE – Informes d’estrangeria

El catàleg de tràmits d’EACAT és el conjunt ordenat de serveis, amb els seus tràmits, que els prestadors posen a disposició dels destinataris perquè tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica.

Cada servei del catàleg té unes característiques específiques que determina el prestador. A continuació detallem els requisits del servei IFE – Informes d’estrangeria, el prestador del qual és el Departament d’Igualtat i Feminismes.

Per poder tramitar els diferents tràmits que inclou el servei cal:

  • Descarregar el formulari intel·ligent de l’apartat Documentació que trobareu dins de cada tràmit.
  • Emplenar i validar correctament el formulari intel·ligent.
  • Accedir al formulari web -o tramesa- del tràmit i prémer Tramita. Si no veieu aquest botó consulteu els rols amb el gestor d’usuaris de l’ens i els terminis de presentació.
  • Omplir la tramesa i annexar el formulari intel·ligent. Si cal annexar algun document més, haureu de trametre’ls comprimits en un zip. Aquest requisit és important ja que si la tramesa inclou altres pdf’s no tindreu opció de signar-la.
  • Validar i signar el formulari web -o tramesa-.

Un cop signada la tramesa, ja veureu el corresponent assentament de sortida al registre d’EACAT i a Els meus tràmits.

Teniu a la vostra disposició el Portal de suport d’EACAT.

X