El 77% dels tràmits es fan en digital: balanç de l’AOC 2022

La transformació digital de les administracions avança progressivament cap a un país plenament digital. Des de l’AOC avaluem amb rigor aquest procés de transformació digital i podem afirmar que any rere any la ciutadania, les empreses i la societat en general gaudeix dels beneficis que suposa la digitalització del sector públic.

El balanç de l’ús dels serveis AOC 2022 mostra un increment pel que fa als tràmits digitals i se situa en un 77%, 5 punts més que l’any 2021. Pràcticament el 100% de les administracions garanteixen els drets digitals de tramitació i transparència. D’aquests, el 90% utilitzen els serveis AOC per donar compliment a les obligacions legals.

Els serveis AOC generen estalvi

Segons la metodologia de l’AOC, l’ús dels serveis AOC genera estalvi de temps, de paper i econòmic. Concretament 4 hores per persona i any, 11 documents anualment i més de 500 milions d’euros. A més el 79% de les persones usuàries valora positivament o molt positivament els serveis públics digitals.

Acompanyament en la transformació digital

A banda de proveir solucions d’administració digital, des de l’AOC acompanyem les administracions i el personal públic en la transformació digital. L’any 2022 el servei de suport va gestionar més de 70.000 peticions i vam organitzar sessions de formació i jornades a les quals van assistir més de 4.200 persones.

Per poder relacionar-se amb l’Administració des de casa, és imprescindible una identitat digital. Actualment ja hem lliurat 3 milions d’identitats idCAT mòbil o idCAT certificats.

Podeu consultar totes les dades del Balanç dels serveis AOC 2022 a la infografia