Indispensable adjuntar la normativa legal en castellà en aquelles sol·licituds d’alta dels serveis de Via Oberta relatives a l’accés de dades dels emissors de l’àmbit de l’Administració General de l’Estat