Indispensable adjuntar la normativa legal en castellà en aquelles sol·licituds d’alta dels serveis de Via Oberta relatives a l’accés de dades dels emissors de l’àmbit de l’Administració General de l’Estat

Des del Servei de Via Oberta es vol posar èmfasi en la necessitat que les sol·licituds d’altes de serveis de Via Oberta, vinguin acompanyades, a banda de la normativa legal publicada (per regla general en català), de la normativa en castellà.

Aquesta obligatorietat és únicament per aquelles sol·licituds d’autoritzacions que es facin a qualsevol dels prestadors de dades que es trobin dins l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

El motiu pel qual és bàsic annexar la documentació en castellà ve donat perquè, una vegada rebuda la sol·licitud d’autorització presentada a través d’EACAT per part de qualsevol Administració Pública Catalana; des del Consorci AOC es remet a la Plataforma d’Intermediació de l’Estat, que alhora és l’encarregada de derivar les peticions a cada un dels emissors de dades; sent necessària la comprovació per part d’aquests de l’acompliment legal d’accés a les dades sol·licitades.

Tant és així que caldrà adjuntar la normativa legal en castellà, justificativa de l’accés a qualsevol de les dades que ofereixen els emissors que es troben dins l’àmbit de l’AGE i així evitar requeriments que moltes vegades dilaten l’autorització presentada. En el cas que no es disposi de la publicació en castellà, la Plataforma d’Intermediació de dades admet la traducció literal de la normativa.

Aquest requisit es dona també en el formulari on es recull l’habilitació legal a la consulta de les dades, motiu pel qual caldrà adjuntar també el formulari de sol·licitud en castellà o la traducció d’aquest.

Tanmateix, pels casos de procediments de tramitació electrònica, caldrà adjuntar l’URL del tràmit i la traducció corresponent.

Important:

Us recordem que en el formulari de sol·licitud hi ha de constar obligatòriament el consentiment del ciutadà en el cas que es requereixi o el text informatiu on se l’informi de les dades que es consultaran (o que es consultaran les dades que indiquin les bases o convocatòria) així com del mecanisme que es troba a la disposició del ciutadà per a exercir el seu dret d’oposició justificada al tractament de les dades (inclosa la cessió dels mateixos) segons l’Art. 28 de la llei 39/2015.

X