En relació amb el canvi de targetes criptogràfiques que us vam anunciar el 19 de novembre passat, aquesta serà la planificació que durem a terme:

 • A partir del dia 13 d’abril, i fins a la revocació massiva de tots els certificats generats en targeta amb xip Sm@rtCafe 7.0:
  • Es podrà disposar de dos certificats del mateix tipus: no hi haurà unicitat.
  • S’hauran de demanar per l’EACAT, tal com heu fet fins ara.
  • A finals del mes de setembre (us confirmarem la data concreta) el Consorci AOC revocarà de manera massiva tots els certificats generats en el suport criptogràfic (targeta) antic.
 • Les noves targetes tindran alguns petits canvis de disseny, marcats en groc a la següent imatge:
 • Un cop s’hagi fet la revocació massiva dels certificats es procedirà al retorn econòmic dels dies no gaudits fins als 4 anys de vigència del certificat revocat.

Recomanacions:

 • Valoreu la possibilitat de substituir la vostra T-CAT per una T-CAT P, tenint en compte que els rols de Sol·licitant i Certificador poden realitzar les signatures amb T-CAT P. Tanmateix, per accedir a la carpeta del subscriptor, el rol de responsable dels serveis sí que requereix un certificat generat en dispositiu criptogràfic (T-CAT).
 • En el cas de càrrecs electes, no sol·liciteu noves T-CAT fins després de les eleccions municipals.
 • Recordeu que via EACAT es poden fer càrregues massives de sol·licituds de certificats.

X