Canvis de programari i millores tècniques Ens subscriptors i ER T-CAT

En relació amb el canvi de targetes criptogràfiques que us vam anunciar el 19 de novembre passat, posem a la vostra disposició el nou programari que caldrà que instal·leu en tots els ordinadors que operin amb certificats digitals T-CAT en targeta. 

Aquest nou programari serà necessari quan comencem a emetre certificats a les noves targetes, a partir de l’abril d’aquest any (la data exacta es confirmarà més endavant), motiu pel qual us recomanem que l’aneu instal·lant en els vostres ordinadors.

El nou programari, un cop instal·lat, el podreu verificar tal com s’indica a la FAQ Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre T-CAT.

En el mateix sentit, amb l’objectiu de preparar-vos millor de cara al canvi i poder fer proves amb antelació, podeu sol·licitar-nos targetes de prova del nou model mitjançant el procediment habitual de sol·licitud certificats de proves, amb el seu preu públic establert, que trobareu a la pàgina descriptiva del servei T-CAT.   

Addicionalment, en els equips de gestió del servei (Carpeta del subscriptor i equips de generació de targetes – ER T-CAT) també serà necessària l’actualització d’un component addicional (HostInstaller, disponible aquí). Per tal de validar la seva correcta instal·lació, cal fer una prova de signatura en preproducció per validar que s’instal·la la versió 1.7.4 de la raapplet.jar, com s’indica als Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre T-CAT

Per últim, comunicar-vos que, amb l’objectiu de millorar la seguretat de les comunicacions dins del Servei de Certificació Digital (SCD), el proper 1 de març de 2023 a les 15 h es procedirà a oferir-les amb un nivell de seguretat a partir de TLS 1.2.  Per verificar la compatibilitat dels equips amb TLS 1.2 abans del dia del canvi, podeu revisar el punt en relació a la connectivitat tal com recull la FAQ de Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre T-CAT. 

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb el nostre Centre d’atenció a l’usuari (CAU) a través del Portal de suport de les Entitats de registre T-CAT i el Portal de suport als usuaris de la T-CAT.