Catalunya posa en marxa un projecte que permet a la ciutadania disposar d’un resum de dades de les seva història clínica

El Departament de Salut ha posat en marxa el projecte ‘Dades de salut per compartir-Blue Button‘, un nou sistema que permet a la ciutadania disposar d’un resum de dades de les seva història clínica. El projecte es pot trobar a La Meva Salut.

El sistema sanitari públic català és el primer de la Unió Europea en crear una eina que posa en mans dels usuaris la possibilitat d’utilitzar les seves dades clíniques per compartir-les amb total seguretat amb altres sistemes sanitaris o amb àmbits com el de recerca. El ‘Blue Button’ és una iniciativa que va néixer als Estats Unitat l’any 2010 com a solució digital perquè els veterans de guerra poguessin accedir i disposar dels seus registres mèdics.

El Blue Button és una iniciativa que va néixer als Estats Unitat l’any 2010 com a solució digital perquè els veterans de guerra poguessin accedir i disposar dels seus registres mèdics. El sistema sanitari català incorpora aquesta funcionalitat a La Meva Salut seguint els estàndards establerts per la Unió Europea (l’EU Patient Summary), en línia amb les guies d’implementació certificades per la Integrating Healthcare Enterprise (IHE).

X