S’obre el termini per presentar sol·licituds d’adhesió al Contracte Programa de Serveis Socials 2022 – 2025

El Departament de Drets Socials obre el termini perquè els ens locals presentin les sol·licituds d’adhesió al nou Contracte Programa 2022-2025.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’abril de 2022.

Enguany està vinculat a un codi de subvenció que es facilita prèviament a través d’una comunicació d’EACAT. En el formulari cal informar els imports de les fitxes subvencionables i s’ha de completar amb un excel (d’acord amb el model normalitzat disponible al servei) amb la resta de fitxes.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei DSO – Contracte programa 2022-2025 amb les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

X