S’han publicat els requeriments de documentació a les sol·licituds de subvenció presentades per a la realització d’activitats esportives i actes d’impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya. Temporades 2020-2021 i 2021-2022El Departament de la Presidència, a través del Consell Català de l’Esport, publica en el Tauler de la Generalitat de Catalunya la relació d’entitats amb requeriment de documentació per completar i/o esmenar la sol·licitud de subvenció per a la realització d’activitats esportives i actes d’impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, 20-21 i 21-22.

El termini per presentar la resposta al requeriment finalitza el 6 de juliol de 2022.

X