Quina documentació necessita un ciutadà per obtenir un idCAT Certificat?

En els darrers temps s’ha incrementat la demanda de l’ús de l’idCAT Certificat. Aquest increment també ha comportat que hi hagi més dubtes sobre quina documentació necessita un ciutadà per obtenir un idCAT Certificat.

En Consorci AOC, com a prestador qualificat de serveis de certificació, només pot acceptar (a través de les seves Entitats de Registre idCAT) els documents que indica la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, només accepta els següents documents:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és dni.pngEl DNI acredita la identitat del titular, així com la nacionalitat espanyola del mateix.   També s’accepten els documents nacionals d’identitat de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és tie.pngLa targeta d’identitat d’estranger (TIE) és un document físic que acredita la residència legal d’un estranger a Espanya.
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és certificat.pngCertificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea.   Document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers.   Aquest document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport
Passaport document d’identificació personal amb validesa internacional, que identifica el seu titular, expedit per les autoritats d’un país.

Per emetre l’idCAT Certificat només s’accepten els documents vigents i originals d’identificació enumerats a la llista anterior

X