Quina documentació necessita aportar el ciutadà per obtenir l’idCAT?

Què necessita el ciutadà per obtenir l’idCAT?

Per obtenir l’idCAT, segons indica la Llei 6/2020, d’11 de novembre, només cal:

 • Tenir 18 anys o més
 • Aportar original i fotocòpia d’un dels següents documents identificatius en estat vigent:
  • NIF
  • NIE
  • Passaport
 • Disposar d’una adreça de correu electrònic

Cal tenir en compte que les administracions que permeten fer tràmits digitals tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu del certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.

NOTES sobre els documents d’identificació:

 • Només s’accepten els documents identificatius enumerats en el llistat anterior.
 • Si es tracta d’un NIE sense fotografia, haurà d’aportar, addicionalment, un altre document oficial amb una fotografia, per tal de comprovar la correspondència entre la persona titular del document i la persona sol·licitant, és a dir, per garantir que és el ciutadà en qüestió qui s’ha personat a l’entitat de registre.
 • Si el document aportat és una TIE, tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, a condició que la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya)

Contingut relacionat:

Sol·licitud de l’idCAT

Pot un ciutadà demanar un certificat idCAT per una tercera persona?

Què cal fer quan un ciutadà aporta un document acreditatiu sense cognoms?

Què cal fer quan un ciutadà aporta un document acreditatiu que té el camp “Data de naixement” incomplet?

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+4 puntuación, 8 votos)
El 75% l'ha trobat útil (8 vots)