Publicat el servei “SCT – Subvenció per a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà” a EACAT

S’ha obert la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà (ref. BDNS 641771).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2022.

Es podrà finançar fins al 100% del cost total del projecte, amb una subvenció d’un import màxim de 150.000,00 euros per sol·licitud i projecte.

Tindran la condició de beneficiaris de les subvencions els ens locals, ajuntaments, les mancomunitats de municipis de Catalunya i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, que tinguin un màxim de població censada segons l’IDESCAT 2021 de 50.000 habitants.

Cada ens local podrà presentar una sol·licitud corresponent a un sol projecte, que podrà incloure una o diverses actuacions, fins a un màxim de 3.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei SCT – Subvenció per a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.

Informació d’interès

X