Publicació del servei “ICEC – 2022 – Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya – COVID-19- 5a.convocatòria” a EACAT

L’Institut Català de les Empreses Culturals obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, jper compensar les pèrdues de les sales exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610482).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de març del 2022, tots dos inclosos.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores:

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ICEC – 2022 – Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya – COVID-19- 5a.convocatòria.

X